el cascoturboactivadorvital

Bip, Bip… eeeescuchando. Biiiip, bip!! SIntonizando!! Eeeeenchufando!!! Bipbipbiiiip!!! Coooncetando… y bip, bip!! AAAAAACCION!!! Eeeeegunon mundo!!

¡¡¡Compártelo!!!